Bồn nước

Ví dụ: Karofi 5 lõi lọc

Máy lọc nước Karofi
Máy lọc nước Kangaroo
Máy lọc nước Sơn Hà

Máy lọc nước Optimus Karofi

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 – 6 lõi lọc – O-s126

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 – 6 lõi lọc – O-s126

6,720,000VNĐ6,040,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 - 7 lõi lọc - O-s127

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 - 7 lõi lọc - O-s127

6,890,000VNĐ6,190,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 - 8 lõi lọc - O-s128

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 - 8 lõi lọc - O-s128

7,020,000VNĐ6,300,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 6 lõi lọc – O-i126

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 6 lõi lọc – O-i126

7,290,000VNĐ6,130,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 – 9 lõi lọc – O-s129/A

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 – 9 lõi lọc – O-s129/A

7,390,000VNĐ6,650,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 7 lõi lọc - O-i127

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 7 lõi lọc - O-i127

7,400,000VNĐ6,290,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 8 lõi lọc - O-i128

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 8 lõi lọc - O-i128

7,540,000VNĐ6,410,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 – 6 lõi đèn UV – O-s126/U

  • Hệ thống 6 lõi lọc được nghiên cứu có chiều sâu. Đảm bảo nguồn nước không chỉ sạch mà còn đảm bảo khoáng chất có lợi cho sức khoẻ.

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 – 6 lõi đèn UV – O-s126/U

7,690,000VNĐ6,890,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 - 7 lõi đèn UV - O-s127/U

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 - 7 lõi đèn UV - O-s127/U

7,790,000VNĐ7,040,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 9 lõi lọc - O-i129/A

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 9 lõi lọc - O-i129/A

7,890,000VNĐ6,720,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 - 8 lõi đèn UV - O-s129/U

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 - 8 lõi đèn UV - O-s129/U

8,000,000VNĐ7,150,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 6 lõi đèn UV – O-i126/U

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 – 6 lõi đèn UV – O-i126/U

8,190,000VNĐ7,080,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 6 lõi lọc - O-i226

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 6 lõi lọc - O-i226

8,280,000VNĐ7,020,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 - 9 lõi đèn UV - O-s129/AUV

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus s1 - 9 lõi đèn UV - O-s129/AUV

8,290,000VNĐ7,500,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 7 lõi đèn UV - O-i127/U

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 7 lõi đèn UV - O-i127/U

8,300,000VNĐ7,240,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 7 lõi lọc - O-i227

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 7 lõi lọc - O-i227

8,410,000VNĐ7,170,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 8 lõi đèn UV - O-i129/U

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 8 lõi đèn UV - O-i129/U

8,510,000VNĐ7,360,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 8 lõi lọc - O-i228

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 8 lõi lọc - O-i228

8,720,000VNĐ7,440,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 9 lõi đèn UV - O-i129/AUV

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i1 - 9 lõi đèn UV - O-i129/AUV

8,790,000VNĐ7,670,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 9 lõi lọc - O-i229/A

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 9 lõi lọc - O-i229/A

9,070,000VNĐ7,740,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 – 6 lõi đèn UV – O-i226/U

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 – 6 lõi đèn UV – O-i226/U

9,180,000VNĐ7,970,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 7 lõi đèn UV - O-i227/U

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 7 lõi đèn UV - O-i227/U

9,310,000VNĐ8,120,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 8 lõi đèn UV - O-i229/U

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

 

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 - 8 lõi đèn UV - O-i229/U

9,690,000VNĐ8,390,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 – 9 lõi đèn UV – O-i229/AUv

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của năm 2018. Với thiết kế ưu việt hơn, thông minh hơn và chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn ưng ý với dòng sản phẩm này.

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 – 9 lõi đèn UV – O-i229/AUv

9,970,000VNĐ8,690,000VNĐ

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy

 

GỌI MUA HÀNG
(024) 3514 0327
(024) 3519 0056
Hotline 096 703 6068
info@SieuthiMaylocnuoc.vn